top list login  

guest - 2012-01-06 00:37:32 -
Count: 877
Blog parts:

Comment


nanashi (11/12 23:39)
Hei:-)Se5flottdetspeiletble!Riktiglekrektmedlittse5nnslittutseende.Ogdenhageniforrigeinnleggda,derme5detve6regodte5ve6re!Lestemeglittnedoverogseratlillegulletdittharbegyntibarnehagen.Deterenstordagbe5deforstoreogsme5,mendetge5rsomoftestveldigbra:-)Riktigsf8tvarhunidenlittforstoreparkdessen:-)Lillegulletmittbegynnerpe5skolenpe5mandag,ogdeterogse5enavlivetsmilepeler.Hunerbare51/2e5r,se5detertidlig,menhungledersegveldig!He5perdetge5rfintogathunfe5renbraskoletid,deterviktigforrestenavlivet:-)He5perdufe5renflotthelg!KlemfraBritt:-)